top of page

Kostenloze offerte

 Atelier Schuurman biedt kosteloos advies betreffende de staat en de te volgen behandeling van schilderijen op doek en paneel. Vraag een offerte aan: 

Telefoon 06 81 65 21 26

Enkele van de meest voorkomende handelingen:

 

Schoonmaken schilderij

Verwijderen van nicotineaanslag en stof

 

Verwijderen vergeeld of zelfs gebruneerd vernis: Natuurharsvernissen kunnen zo sterk vergelen dat ze storend werken op het koloriet van het schilderij en verwijderd moeten worden.

 

Overschilderingen verwijderen

Herstellen van lacunes, plamuren

Retoucheren

Herstel gaten of scheuren

Doubleren of Bedoeken

Randbedoeking

Opspannen

Nieuw Spieraam

Lijst schoonmaken

Panelen verlijmen

 

Vernissen

Fotografie en documentatie

Gedeformeerd linnen op vacuümtafel

Onderzoek signatuur

 

Free quote

Atelier Schuurman offers free advice regarding the condition and the treatment to be followed for paintings on canvas and panel.

Request a quote: Phone 06 81 65 21 26

Some of the most common actions: Cleaning painting

Removal of nicotinedeposits and dust

Removing yellowed or even burnished varnish: Natural resin varnishes can yellow so strongly that they interfere with the coloring of the painting and must be removed.

Remove overpaints 

Repairing gaps, filling Retouching Repair holes or cracks

Relining,  New stretcher Cleaning Frame Glueing panels

Photography and documentation

Deformed linen on vacuum table

 Signature research

 

bottom of page